Projektgruppemøde i Vild med Tårup
Dato: onsdag den 29. marts  2023
Tid: kl. 19-21
Sted: Tårup Byvej 4
Deltagere: Stine Laybourn, Pernille Albertus, Arne Nielsen, Arne Roymondt Buhrkall og Steen Jensen

Dagsorden:

1:
Godkendelse af referatet fra sidste møde

2:
Status på de vilde bede under Egen

3:
Opsætning af infoskilte ved bedene under egen:
Udformning af skiltene og det videre forløb

4:
Opsætning af fuglekasser
Hvordan gik det med opsætningen.

5:
Tur til Hesselager

6:
Tårup Landsbyråd vil gerne i samarbejde med Vild med Tårup afholde et fælles arrangement, hvor vi inviterer interesserede til at komme for at høre om alt det som I har lavet og jeres nye ideer og tanker. Ville være skønt om nogle interesserede mødte op for at høre og evt. komme med deres gode ideer og tanker.
Vi forestiller os et møde til juni. Vi vil bede jer i Vild med Tårup om at drøfte hvordan I ser mødet kan arrangeres og gerne komme med datoforslag.

7:
Eventuelt

8:
Næste møde

Projekt Vild med Tårup