Projektgruppemøde i Vild med Tårup
Dato: onsdag den 29. august  2023
Tid: kl. 19-21
Sted: Grill hytten under Egen
Deltagere: Stine Laybourn, Pernille Albertus, Arne Nielsen, Arne Roymondt Buhrkall og Steen Jensen

Dagsorden:

1:
Godkendelse af referatet fra sidste møde

2:
Status på de vilde bede under Egen

3:
Opsætning af infoskilte ved bedene under egen:
Tilbagemeldinger på skiltene

4:
Interessetilkendegivelse for etablering af Dark Sky Tårup
Se vedhæftede henvendelse

5:
Fokus på mål og succeskriterier for Projekt Vild med Tårup
Evaluering og status på projektet.

6:
Hvordan løser vi de fremtidige opgaver med vedligehold af de vilde bede.

7:
Eventuelt

8:
Næste møde

Projekt Vild med Tårup